ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, η εταιρεία μας ΑΘΗΝΑ ΓΚΑΜΗΛΗ που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (ΑΦΜ: 064000639  Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου)και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.gami.gr συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε κατά τη χρήση του ιστότοπου μας, καθώς και τα μέτρα που έχουμε λάβει για την προστασία και ασφαλή διατήρηση αυτών.

Καθώς η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών online παραγγελίας των προϊόντων μας προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή σας ή/και κατά την παραγγελία ή/και αγορά προϊόντων να δηλώσετε τα αληθή προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητηθούν.

Συλλογή – Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Με τον όρο Προσωπικά Δεδομένα αναφερόμαστε σε κάθε πληροφορία που σας χαρακτηρίζει, δηλαδή οδηγεί στην άμεση ή έμμεση εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου , στοιχεία επικοινωνίας.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε εκουσίως με οποιοδήποτε τρόπο για την παροχή των υπηρεσιών μας που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, όπως με τη δημιουργία λογαριασμού, την καταχώριση ηλεκτρονικής παραγγελίας και αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τη συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας επικοινωνίας ή αποστολή οποιουδήποτε αιτήματος. Σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας παραχωρήσετε τα στοιχεία σας θα είναι αδύνατη η παροχή των υπηρεσιών μας.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε είναι το ονοματεπώνυμο (δεδομένα ταυτότητας), η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση επικοινωνίας, η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας (δεδομένα επικοινωνίας), δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε στον ιστότοπό μας, ενώ σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου τα απαραίτητα στοιχεία για τον σκοπό αυτό (επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, έδρα). Άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα το μέγεθός σας, οι προτιμήσεις σας σε μια κατηγορία προϊόντων, η ηλικία σας μπορεί να συλλεχθούν για την εκτέλεση της παραγγελίας σας, για να σας προτείνουμε προϊόντα του ενδιαφέροντός σας και προκειμένου να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εμπειρία των αγορών σας μαζί μας. Παράλληλα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookiesστο πρόγραμμα περιήγησής σας, τεχνικές πληροφορίες για τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησής, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου ΙP, την έκδοση λειτουργικού συστήματος και το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείται στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών.

Σκοποί Επεξεργασίας – Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται μόνο για τους σκοπούς που η λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος απαιτεί και για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών που μας ζητάτε και εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Επεξεργαζόμαστε μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, τη συμμόρφωση της εταιρείας μας με τις έννομες υποχρεώσεις που μας επιβάλλει το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε με σκοπό να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε να σας προσφέρουμε, όπως η παράδοση των προϊόντων που παραγγέλνετε και αγοράζετε, για την αναγνώρισή σας ως πελάτη και την ανανέωση των στοιχείων του προφίλ σας, για τη διαχείριση και ασφάλεια των πληρωμών, την εξατομικευμένη παροχή των υπηρεσιών μας, τη διαχείριση, κατάλληλη προετοιμασία και έγκαιρη ικανοποίηση ιδιαίτερων αιτημάτων σας, την παρακολούθηση της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, τη διαχείριση διαφόρων αιτημάτων/ καταγγελιών ή παραπόνων και την εξατομικευμένη επικοινωνία με εσάς, για τη σύνταξη, έκδοση και τήρηση των νομικών και φορολογικών εγγράφων (π.χ. αποδείξεων, τιμολογίων κλπ.) και την προώθηση των προϊόντων μας.

Κατόπιν στάθμισης των συμφερόντων της εταιρείας μας με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εξυπηρέτηση και προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας σε κάθε περίπτωση, την βελτίωση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, τη διενέργεια ερευνών αγοράς, την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας και τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας και τις πωλήσεις μας, για εσωτερικές μελέτες μάρκετινγκ, για την ανάλυση και παρακολούθηση του καταναλωτικού προφίλ.

Μόνο με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας αποστείλουμε ενημερωτικά δελτία (newsletter) και να σας ενημερώνουμε εξατομικευμένα με κάθε ηλεκτρονικό μέσο για τα προϊόντα μας και τις προσφορές μας.Για τις περιπτώσεις αυτές που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας μπορεί να υποβληθεί στη διεύθυνση email:  info@gami.gr

Αποδέκτες των Δεδομένων

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τις υπηρεσίες μας, τη χρήση του ιστότοπου μας και την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών μας. Μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών περιλαμβάνεται η Stripe, με την οποία συνεργαζόμαστε για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών πληρωμών σας για τις παραγγελίες και αγορές σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και η οποία συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679. Η εταιρεία μας μπορεί να κοινοποιήσει δεδομένα σας σε τρίτους φορείς για να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία ή με απόφαση δημόσιας ή δικαστικής αρχής, καθώς και για να συμβάλει στην αποτροπή παραβάσεων των όρων χρήσης του ιστότοπού μας ή να αποτρέψει την παράνομη χρήση του.

Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία. Για όσο διάστημα διατηρείται λογαριασμό στον ιστότοπό   μας θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς προϊόντων και προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή θα ανωνυμοποιηθούν για να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστικούς σκοπούς και βελτίωση των επιχειρηματικών μας υπηρεσιών.

Τα Δικαιώματα σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@gami.gr οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς κόστος, προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, τα σχετικά σας δικαιώματα, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, καθώς και το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας.
  • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ελλείψεων ή ανακριβειών των δεδομένων σας ή/και συμπλήρωσης αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.
  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε («δικαίωμα στη λήθη»).
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων: να ζητήσετε υπό προϋποθέσεις από την Εταιρεία τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, στις περιπτώσεις που αυτό είναι τεχνικά εφικτό ή να ζητήσετε να διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή υπό προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται σε αυτήν.

Cookies

Στον site μας χρησιμοποιούμε στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της σελίδας μας και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης (καλουμένων από κοινού «Cookies») για τη διευκόλυνση πρόσβασής σας στις υπηρεσίες μας,  για στατιστικούς λόγους και για την προσαρμογή των διαφημίσεων και προσφορών στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες κάθε επισκέπτη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες πλοήγησης και αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή του υπολογιστή σας κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας συναινείτε στην χρήση των cookies. Τα cookies μπορεί να τίθενται σε λειτουργία από εμάς ή από τρίτα μέρη (Google Analytics cookies), μέσω των οποίων συλλέγονται πληροφορίες και στέλνονται σε τρίτους για την παροχή ανώνυμων στοχευμένων διαφημίσεων κατά την επίσκεψη άλλων ιστότοπων.

Σε κάθε περίπτωση, αν επιθυμείτε, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας απορρίπτοντας ορισμένα ή όλα τα cookies. Όμως, κάποιες υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies.

Τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής ή αναθεώρησης της Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου. Παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική μας για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές και για την πιο πρόσφατη ημερομηνία αναθεώρησης της. Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 18/02/2023.