ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμβαση χρήσης

Ο ιστότοπος www.gami.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ενδυμάτων και αξεσουάρ της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία  ΑΘΗΝΑ ΓΚΑΜΗΛΗ που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με ΑΦΜ:  064000639  της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου (τηλέφωνο 2814017667). Οι παρακάτω όροι  και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του ιστότοπου μας:

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του καταστήματος, είτε ως επισκέπτης, είτε ως πελάτης που πραγματοποιεί παραγγελία και αγορά προϊόντων συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται στο παρόν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που προβάλλονται. Συνεπώς, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και να απέχετε από κάθε συναλλαγή. Παρακαλείστε να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης για να ενημερώνεστε για αλλαγές, καθώς η χρήση της ιστοσελίδας μας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές που δημοσιεύονται στο παρόν, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των όρων αυτών.

  1. Περιορισμός ευθύνης της εταιρείας

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα. Η εταιρεία μας δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, σε ότι αφορά τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές ενώ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται, στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Αν και δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη και σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, θα σας ενημερώνουμε έγκαιρα περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχουμε καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου εμφανίζονται όπως ακριβώς είναι στην πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση το κατάστημα δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, που τυχόν θα υποστείτε ως επισκέπτης/πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από τυχόν ακύρωση ή μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης παραγγελίας για οποιαδήποτε αιτία ή από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία διάθεσης προϊόντων και παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού, από τη μη εκτέλεση ή την καθυστέρηση εκτέλεσης.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα μας  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Στις περιπτώσεις που παρέχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων (links), οι πάροχοι αυτών έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους και οι χρήστες που επισκέπτονται τις ιστοσελίδες τους οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης τους. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας για την εκ μέρους σας χρήση των ιστοσελίδων τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους στον δικτυακός μας τόπο και παρέχει τους συνδέσμους μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, χωρίς να αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενό τους.

  1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε εν όλω ή εν μέρει πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και φέρουν τα σήματα άλλων εταιρειών, συνεργατών ή φορέων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και φέρουν εκείνοι τη σχετική ευθύνη.

  1. Ευθύνη Χρήστη

Ως χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αναλαμβάνετε την ευθύνη να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του σύμφωνα με τον νόμο και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Συνεπώς αποδέχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

  1. Όροι και προϋποθέσεις παραγγελίας

Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπεται από τους όρους αυτούς, τους  οποίους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, οφείλετε με δική σας ευθύνη να απέχετε από την υποβολή παραγγελίας, από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

4.1 Κατάρτιση πώλησης- Επιβεβαίωση παραγγελίας

Η αγορά εμπορευμάτων μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος περιορίζεται αυστηρά σε πρόσωπα που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή έχουν δικαίωμα να υπογράφουν και να συνάπτουν συμβάσεις.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας που συνεπάγεται την πρόταση για αγορά των επιλεγμένων προϊόντων υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν, σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικό μήνυμα για την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελία σας στη διεύθυνση e-mail που δηλώνετε. Για τον λόγο αυτό οφείλετε να δηλώνετε κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού ή/και κατά την συμπλήρωση των στοιχείων μίας παραγγελίας τα αληθή και ακριβή προσωπικά σας στοιχεία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μας μαζί σας και η εκτέλεση της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που κάποια προϊόντα που παραγγέλνετε δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας και επεξεργασίας αυτής, θα επικοινωνούμε σε εύλογο χρονικό διάστημα στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση προς ενημέρωσή σας, ενώ τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση με τον ίδιο τρόπο που επιλέξατε για την πληρωμή.

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο ΦΠΑ). Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε κατά το χρόνο παραλαβής του εμπορεύματος το τίμημα, το οποίο αναγράφονταν στους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν κατά το χρόνο παραγγελίας.

4.2 Παράδοση παραγγελίας

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων και τα έξοδα αποστολής αναγράφονται σε συγκεκριμένο σημείο κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Εντός Ελλάδας τα έξοδα αποστολής μέσω της εταιρείας  ΕΛΤΑ COURIER  ανέρχονται στο ποσό των 5 ευρώ, ενώ σε περίπτωση επιλογής διαφορετικής εταιρείας τα όποια έξοδα αποστολής προκύψουν επιβαρύνουν τον πελάτη.

Για αποστολές στο εξωτερικό επιβαρύνεστε πλήρως τα έξοδα αποστολής που διαμορφώνονται ανάλογα με τον προορισμό και το βάρος των προϊόντων που έχετε αγοράσει.

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση παραγγελίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα μας ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας.

4.3 Πληρωμή

Όλες οι τιμές στο www.gami.gr είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον κατά νόμο Φ.Π.Α. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιδεικνύεται. Σε περίπτωση, που απαιτείται επιστροφή χρημάτων, αυτή θα διενεργείται από το Κατάστημα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η παραγγελιά σας μπορεί να πληρωθεί με τους παρακάτω τρόπους:

  • Με αντικαταβολή: πληρωμή με μετρητά στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρείας (courier), κατά την παράδοση της παραγγελίας, στον τόπο αποστολής που έχει δηλωθεί από τον πελάτη.
  • Μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, Visa, Mastercard, με ασφάλεια μέσω ειδικής υπηρεσίας της συνεργαζόμενης τράπεζας.
  • Μέσω λογαριασμού Paypal.
  • Με μετρητά χρήματα ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα, Visa, Mastercard, εάν η παραλαβή γίνει από το φυσικό μας κατάστημα.
  1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης – Επιστροφή Προϊόντων

Ανά πάσα στιγμή και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων σε εσάς ή σε τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από εσάς (διαφορετικό από τον μεταφορέα) ή από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, στην περίπτωση επιλογής παραλαβής προϊόντων από το κατάστημα έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε, εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική).

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με σχετική ειδοποίηση ότι δεν επιθυμείτε τελικά την εκτέλεση της παραγγελίας σας είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.gami.gr είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: info@gami.gr

Τηλέφωνο   2814017667

Η υπαναχώρηση αυτή δεν χρειάζεται αιτιολογία και γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί, οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παραλάβατε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση, καθώς και με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής και εντός 14 ημερών από την ημέρα που κοινοποιήσατε στην εταιρεία το αίτημά για υπαναχώρηση.

Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις Επιστροφές Προϊόντων δείτε εδώ

Η αποστολή των προϊόντων που επιστρέφονται γίνεται με έξοδα του πελάτη.

Ευθύνεστε να αποζημιώσετε την εταιρεία μας για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών από υπαιτιότητά σας και ως αποτέλεσμα διαχείρισης των αγαθών άλλης από εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα  μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης.

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και οι συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό και ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια του Λασιθίου. Εάν ένας όρος των ανωτέρω καταστεί αντίθετος προς τον Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.